Välj språk: Språkval Svenska Språkval Engelska

Vi står på Din sida

Senaste blogginlägg

Kontakt

Vi talar både Ditt språk och IT-språket!
Har Du någon gång känt att Du inte förstår vad IT-personerna säger? Har Du någon gång märkt att IT-personerna inte förstår vad Du säger? Eller har Du vid leverans från IT-personerna upptäckt försent att de inte förstått Dig?
 
IT är en förutsättning för Din verksamhet, men IT är inte viktigt i sig själv! IT ska stötta Din verksamhet!
 
Standitt stöttar Dig och Dina affärsprocesser gentemot IT-personerna! Läs mer »
Vårt nyhetsbrev
Publicerad 24 oktober 2011
Nyhetsbrev
Sedan 2003 har TT levererat månadsvisa nyhetsbrev om SAP för affärspersoner. Breven och artiklarna har varit skrivna för att affärspersonerna ska förstå nyttan med SAP och allt nytt som kommer från SAP. Standitt stöttar Dig att förstå nyttan och det nya från SAP! Standitt håller även föreläsningar om affärssystem för Universitet och Myndigheter
 
Vill Du veta mer om Standitt? Vill Du komma i kontakt med någon som står på Din sida?! Vi svarar gärna på Dina frågor, och berättar mer om vad vi kan hjälpa Dig med!
 
Välkommen att kontakta oss!
 
Standitt AB
Moas väg 5
191 38 Sollentuna
Tel: +46 (0)708 649 001
E-post: info@standitt.com
Org.nr: 556859-4641
Anmälan nyhetsbrev
| Mer